לומדים את יסודות התופים ומבנה התווים ונהנים לנגן על מערכת התופים     לומדים את יסודות התופים ומבנה התווים ונהנים לנגן על מערכת התופים